"På grund af Guds nåde er I frelst ved tro på Kristus.
For troen kommer ikke fra jer selv; den er en gave fra Gud. 
Frelse er ikke en belønning for det gode, som vi har gjort; 
derfor er der heller ingen, der har noget at prale af. 
Gud har gjort os til det, vi er; vi er nyskabt i Kristus Jesus til 
at leve et retskaffent liv, som Gud i forvejen har lagt til rette for os."
Efeserbrevet 2:8-10

 

             Anne & Jan Tausen Zachariassen

Vi glæder os at præsentere os, hvem vi er.

Anne (født Liesipohja) er født i Sundsvall i Sverige.

Jan er født i Norðragøtu på Færøerne.
Vi blev gift den 27. oktober 1990 på Færøerne, vi bor nu i Danmark.

Jan var bibellærer på DOOR Europe/Asia, og var leder for rekrutting og
rejste en del i Europa og Asien at informere om bibelskole. 
Nu er han på tjeneste blandt døve i Danmark.

Anne var assistent på skolen og har tegnet billederne af historierne til
forsiderne på omslag til DVD. Nu er hun på tjeneste sammen med sin mand.

DOOR International har fået egen hjemmeside: www.doorinternational.com

Jan er med i EDCA (European Deaf Christian Alliance) som kasserer og webmaster. Se www.deaf-edca.com

Se billederne af DOOR bibelskole

Hvor er vi henne nu? eller billedgalleri eller døvemission: Vi rejser rundt i Europa og Asien til at tjene for 
Herren Jesus Kristus blandt døve

Anne & Jan i Tyskland på påskelejren 2003 

Anne & Jan i Ungarn påsken 2004

Anne & Jan i Balaton, Ungarn juni 2004