1.-4. februar 2004 på besøg hos Dövkyrkan og Dövbibelskola i Stockholm, Sverige:

Døvebibelskole i Stockholm

Hvor er vi nu?